AKTUALNOŚCI

/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI2018-10-25T21:14:08+00:00
2304, 2019

Wsparcie prawne dla inicjatywy edukacyjnej

Prawnicy zespołu Legeon - r.pr. Magdalena Kurzawska oraz adw. Tomasz Kirstajn - znajdują się w grupie założycielskiej, która przed kilku laty powołała do życia Stowarzyszenie Leszczyńska Inicjatywa Oświatowa w Lesznie (eLIO). Oferują pro bono wsparcie prawne dla stowarzyszenia. Głównym celem tej organizacji jest stworzenie szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom, która - obok aspektu edukacyjnego - nacisk położy na kształtowanie dobrych relacji społecznych.  Poprzez rozwijanie pasji dzieci, doskonalenie ich różnorakich umiejętności i pomoc dzieciom z trudnościami, a także przez mądry, ciepły kontakt dorosłych z dziećmi szkoła ma przyczynić się do zbudowania relacji z dziećmi, między dziećmi i stworzenia dobrych wzorców postępowania [...]

1904, 2019

Wyróżnienie za działanie na rzecz rewitalizacji centrum Leszna

Z przyjemnością informujemy, że na uroczystej Gali Rewitalizacji, która odbyła się 15 kwietnia 2019 r. w Restauracji Hotel & Lunch Pub No. 1 w Lesznie adw. Tomasz Kirstajn odebrał z rąk Prezydenta Miasta Leszna dyplom z podziękowaniami za zaangażowanie w projekt rewitalizacji centrum Leszna. Przez ostatnie trzy lata w ramach istniejącej Stacji Biznes mec. Kirstajn świadczył nieodpłatnie pomoc prawną początkującym przedsiębiorcom oraz prowadził szkolenia o tematyce prawnej. Niewątpliwie działania te dla wielu beneficjentów stały się impulsem do rozwoju swej działalności gospodarczej i poprawy bezpieczeństwa prowadzenia biznesu, a dla miasta - elementem aktywności przeciwdziałającej degradacji środowiska gospodarczego centrum.

701, 2019

Mediacje w Legeon

Alternatywna możliwość rozwiązania sporu w postaci mediacji staje się coraz bardziej popularna. W ostatnim czasie kilka sporów o łącznej wartości prawie 2 mln zł zostało rozstrzygniętych właśnie w ten sposób z udziałem prawników z zespołu Legeon. Przy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń strony sporów zyskały pewność prawną i swobodę dalszego działania w sferze gospodarczej. Co istotne, realne ukierunkowanie w stronę polubownego załatwiania sporów zaowocowało mediacją, w której na mediatora ad hoc wybrano mec. Tomasza Kirstajn. Stosowne przygotowanie merytoryczne oraz kompetencje miękkie po temu posiada również mec. Magdalena Kurzawska. Członkowie zespołu Legeon posiadają zatem predyspozycje i doświadczenie, aby uczestniczyć w mediacjach nie tylko [...]

1510, 2018

Mec. Tomasz Kirstajn przewodniczącym składu orzekającego w sporze arbitrażowym

Z przyjemnością informujemy, że mec. Tomaszowi Kirstajn powierzono funkcję przewodniczącego składu orzekającego w kolejnym międzynarodowym sporze gospodarczym prowadzonym w Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych w Poznaniu. Przedmiotem procesu jest spór o zapłatę prowadzony przez białoruskiego dostawcę z polskim odbiorcą. Postępowanie częściowo prowadzone jest w języku rosyjskim.

1509, 2018

mec. Tomasz Kirstajn został wybrany na arbitra w międzynarodowym sporze gospodarczym

Z przyjemnością informujemy, że mec. Tomasz Kirstajn został wybrany na arbitra w międzynarodowym sporze gospodarczym prowadzonym w Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych w Poznaniu. Przedmiotem procesu jest spór o zapłatę prowadzony przez polskiego eksportera urządzeń gospodarstwa domowego z kontrahentem zza wschodniej granicy. […]

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY