AKTUALNOŚCI

Strona główna/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI2018-10-25T21:14:08+00:00
1103, 2021

Mec. Kirstajn prezesem leszczyńskiego oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Prezydium Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie adw. Tomasz Kirstajn został powołany na stanowisko prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu Oddział w Lesznie. Będzie zobowiązany do koordynacji orzeczniczej sądu na terenie południowej Wielkopolski. Uruchomienie sądu umożliwi rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami w trybie procesowym w Lesznie - szybciej, taniej aniżeli w sądzie państwowym, lecz w pełni profesjonalnie. Wyroki lub ugody zawierane przed sądem będą podlegać egzekucji podobnie jak wyrok sądu państwowego. Przypomnijmy nadto, że mec. Kirstajn był inicjatorem utworzenia ośrodka mediacji dla przedsiębiorców przy RIPH w Lesznie. Ośrodek ten działa i regularnie odbywają się w nim rundy negocjacyjne, [...]

1102, 2021

Wkrótce ruszy Wielkopolski Sąd Arbitrażowy

Na prośbę Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - Pana Wojciecha Kruka - oraz adw. Wojciecha Celichowskiego, w dniu 23.02.2021 r. odbyło się spotkanie, na którym omówione zostały szczegóły powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego (WSA). W spotkaniu uczestniczyli Prezesi izb oraz prawnicy związani z Izbami: - Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie- Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski- Konińską Izbą Gospodarczą- Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji- WIPH Oddział Gniezno Zainteresowani wypracowali tekst porozumienia stanowiącego podwaliny pod nowy sąd arbitrażowy przeznaczony dla przedsiębiorców. W przyszłości na bazie tej struktury ma być uruchomiony sąd on-line. Z ramienia Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie w spotkaniu udział wzięli jej prezes - [...]

1101, 2021

Mediacja ratuje biznesy

Z przyjemnością informujemy, że adw. Anna Ratajczak pracując wespół z adw. Tomaszem Kirstajnem doprowadziła do zawarcia ugody w sporze między wspólnikami spółki jawnej o szacunkowej wartości 24 mln zł. W wyniku mediacji sądowej w procesie o przejęcie przedsiębiorstwa spółki jawnej udało się wypracować rozwiązania, które jednej ze stron przyniosą oczekiwane rozliczenie jednemu ze wspólników, a przedsiębiorstwo przetrwa bez dalszych perturbacji. Rundy negocjacyjne były niezwykle trudne, obfitowały w zwroty akcji i wymagały szybkich analiz oraz zdecydowanych decyzji. Ostatnie ze spotkań - trwające ponad 16 godzin - przyniosło jednak oczekiwany efekt.

1112, 2020

Na ugodę warto czekać nawet 6 lat

Mec. Tomasz Kirstajn zakończył z sukcesem spór między Klientem z Jordanii a spółką z Ugandy. Przedmiotem sporu było rozliczenie umowy kupna-sprzedaży z 2015 r. o wartości 54.000 EUR. Na ugodę w tej sprawie przyszło czekać ponad 6 lat. Dopiero ostatnia mediacja na zlecenie Sądu Okręgowego w Poznaniu przyniosła przełom i ostateczne rozliczenie między kontrahentami.

1110, 2020

Pomoc frankowiczom

Mec. Magdalena Kurzawska w imieniu kredytobiorców staje do walki z bankami. Przedmiotem sporów będą kredyty walutowe rozliczane głównie we frankach szwajcarskich zawierane na przestrzeni ostatnich wielu lat. Każda umowa analizowana jest indywidualnie z profesjonalnym wsparciem obrachunkowym, które pozwala na wybór najdogodniejszej opcji prawnej dla Klienta.

1109, 2020

Jak pogodzić wspólników spółki jawnej?

To pytanie postawiono ostatnio przed r. pr. Magdaleną Kurzawską. Zaangażowała się ona w proces negocjacyjny dotyczący znanej leszczyńskiej spółki jawnej z branży hurtowej sprzedaży warzyw i owoców. Zaogniony spór w zawikłanych okolicznościach faktycznych wymagał wszechstronnej analizy możliwości prawnych i organizacyjnych. Planowane są kolejne rundy negocjacyjne. Opracowano warianty polubowne, ale również opcje na wypadek braku osiągnięcia kompromisu. Reprezentowany przez r. pr. Magdalenę Kurzawską wspólnik otrzymał pełnię wiedzy o wszelkich możliwościach, kalkulację szans, ryzyk oraz kosztów i plan działania na przyszłe miesiące.

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY