Oferujemy:

  • Kompleksową pomoc prawną w bieżącej działalności,

  • Porady i opinie prawne,

  • Prawne zabezpieczenie procesów negocjacyjnych,

  • Sporządzanie umów, ugód i pism,

  • Reprezentację w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych,

  • Wsparcie prawne procesów inwestycyjnych,

  • Wsparcie przy przekształceniach form działalności i restrukturyzacji,

  • Szkolenia dla personelu.

Zdajemy sobie sprawę, że podmioty z sektora MŚP cechuje duża różnorodność. Część z nich stawia dopiero pierwsze kroki, część intensywnie się rozwija, a część boryka z wieloma problemami. Rozumiemy to, dopasowując oferowane usługi prawne do bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa. Kładziemy nacisk na silną relację personalną, zwłaszcza w firmach rodzinnych. Dzięki temu ufają nam przedsiębiorcy różnych pokoleń.

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY