Mec. Tomasz Kirstajn zakończył z sukcesem spór między Klientem z Jordanii a spółką z Ugandy. Przedmiotem sporu było rozliczenie umowy kupna-sprzedaży z 2015 r. o wartości 54.000 EUR. Na ugodę w tej sprawie przyszło czekać ponad 6 lat. Dopiero ostatnia mediacja na zlecenie Sądu Okręgowego w Poznaniu przyniosła przełom i ostateczne rozliczenie między kontrahentami.