REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Od wielu lat ścisła współpraca z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie przyniosła szereg ciekawych inicjatyw: wdrożenia RODO, szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, wspólne konferencje oraz ekspercki udział w forum gospodarczym. Działalność na rzecz środowiska przedsiębiorców została doceniona: od 2017 roku mec. Tomasz Kirstajn jest członkiem prezydium Rady RIPH i powołano go na pełnomocnika ds. Ośrodka Mediacji przy RIPH.

OŚRODKI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Odpowiadając na potrzeby lokalnych instytucji otoczenia biznesu, w kilku wielkopolskich ośrodkach wspierania przedsiębiorczości prowadzone są spotkania informacyjne i szkolenia dotyczące RODO oraz szkolenia i warsztaty z wybranych zagadnień prawa gospodarczego.

POLSKA SAMORZĄDNA

Wsparcie dla inicjatyw promujących i wzmacniających przedsiębiorczość prowadzonych przez samorząd gmin ma wielowymiarowy charakter – od bezpłatnych dyżurów konsultacyjnych w leszczyńskiej Stacji Biznes, przez szkolenia (w tym dla sektora NGO), aż po spotkania informacyjne i ekspercki udział w konferencjach i forach.

SEKTOR OŚWIATOWY
LESZCZYŃSKA INICJATYWA OŚWIATOWA

W ramach szeregu projektów edukacyjnych współpracujemy z przedszkolami i szkołami, przybliżając dzieciom i młodzieży kwestie prawne w wybranych zakresach tematycznych. Pomagamy pro bono Stowarzyszeniu Leszczyńska Inicjatywa Oświatowa w Lesznie w realizacji jej celów statutowych.

DAPHNE / EUROMED AVOCATS

Dzięki uczestnictwu w europejskim programie prawnoporównawczym finansowanym przez Komisję Europejską oraz samorządy prawnicze weszliśmy w skład sieci adwokatów z Francji, Hiszpanii, Włoch i Rumunii, co umożliwia cenną wymianę doświadczeń oraz szybkie uzyskanie wsparcia prawnego w tych krajach. Naszymi partnerami są również polscy prawnicy wykonujący zawód adwokata lub radcy prawnego poza granicami Polski, np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA.

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY