LEGEon

About LEGEon

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far LEGEon has created 36 blog entries.

Mec. Kirstajn prezesem leszczyńskiego oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Prezydium Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie adw. Tomasz Kirstajn został powołany na stanowisko prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu Oddział w Lesznie. Będzie zobowiązany do koordynacji orzeczniczej sądu na terenie południowej Wielkopolski. Uruchomienie sądu umożliwi rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami w trybie procesowym w Lesznie - szybciej, taniej aniżeli w sądzie państwowym, lecz w pełni profesjonalnie. Wyroki lub ugody zawierane przed sądem będą podlegać egzekucji podobnie jak wyrok sądu państwowego. Przypomnijmy nadto, że mec. Kirstajn był inicjatorem utworzenia ośrodka mediacji dla przedsiębiorców przy RIPH w Lesznie. Ośrodek ten działa i regularnie odbywają się w nim rundy negocjacyjne, [...]

By |2021-04-11T19:43:34+00:00marzec 11, 2021|Organizacyjne|

Wkrótce ruszy Wielkopolski Sąd Arbitrażowy

Na prośbę Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - Pana Wojciecha Kruka - oraz adw. Wojciecha Celichowskiego, w dniu 23.02.2021 r. odbyło się spotkanie, na którym omówione zostały szczegóły powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego (WSA). W spotkaniu uczestniczyli Prezesi izb oraz prawnicy związani z Izbami: - Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie- Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski- Konińską Izbą Gospodarczą- Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji- WIPH Oddział Gniezno Zainteresowani wypracowali tekst porozumienia stanowiącego podwaliny pod nowy sąd arbitrażowy przeznaczony dla przedsiębiorców. W przyszłości na bazie tej struktury ma być uruchomiony sąd on-line. Z ramienia Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie w spotkaniu udział wzięli jej prezes - [...]

By |2021-04-11T19:33:20+00:00luty 11, 2021|Organizacyjne|

Mediacja ratuje biznesy

Z przyjemnością informujemy, że adw. Anna Ratajczak pracując wespół z adw. Tomaszem Kirstajnem doprowadziła do zawarcia ugody w sporze między wspólnikami spółki jawnej o szacunkowej wartości 24 mln zł. W wyniku mediacji sądowej w procesie o przejęcie przedsiębiorstwa spółki jawnej udało się wypracować rozwiązania, które jednej ze stron przyniosą oczekiwane rozliczenie jednemu ze wspólników, a przedsiębiorstwo przetrwa bez dalszych perturbacji. Rundy negocjacyjne były niezwykle trudne, obfitowały w zwroty akcji i wymagały szybkich analiz oraz zdecydowanych decyzji. Ostatnie ze spotkań - trwające ponad 16 godzin - przyniosło jednak oczekiwany efekt.

By |2021-04-11T19:27:46+00:00styczeń 11, 2021|Organizacyjne|

Na ugodę warto czekać nawet 6 lat

Mec. Tomasz Kirstajn zakończył z sukcesem spór między Klientem z Jordanii a spółką z Ugandy. Przedmiotem sporu było rozliczenie umowy kupna-sprzedaży z 2015 r. o wartości 54.000 EUR. Na ugodę w tej sprawie przyszło czekać ponad 6 lat. Dopiero ostatnia mediacja na zlecenie Sądu Okręgowego w Poznaniu przyniosła przełom i ostateczne rozliczenie między kontrahentami.

By |2021-04-11T19:20:38+00:00grudzień 11, 2020|Organizacyjne|

Pomoc frankowiczom

Mec. Magdalena Kurzawska w imieniu kredytobiorców staje do walki z bankami. Przedmiotem sporów będą kredyty walutowe rozliczane głównie we frankach szwajcarskich zawierane na przestrzeni ostatnich wielu lat. Każda umowa analizowana jest indywidualnie z profesjonalnym wsparciem obrachunkowym, które pozwala na wybór najdogodniejszej opcji prawnej dla Klienta.

By |2021-04-11T19:16:04+00:00październik 11, 2020|Organizacyjne|

Jak pogodzić wspólników spółki jawnej?

To pytanie postawiono ostatnio przed r. pr. Magdaleną Kurzawską. Zaangażowała się ona w proces negocjacyjny dotyczący znanej leszczyńskiej spółki jawnej z branży hurtowej sprzedaży warzyw i owoców. Zaogniony spór w zawikłanych okolicznościach faktycznych wymagał wszechstronnej analizy możliwości prawnych i organizacyjnych. Planowane są kolejne rundy negocjacyjne. Opracowano warianty polubowne, ale również opcje na wypadek braku osiągnięcia kompromisu. Reprezentowany przez r. pr. Magdalenę Kurzawską wspólnik otrzymał pełnię wiedzy o wszelkich możliwościach, kalkulację szans, ryzyk oraz kosztów i plan działania na przyszłe miesiące.

By |2021-04-11T19:11:19+00:00wrzesień 11, 2020|Organizacyjne|

Rozszerzenie zakresu obowiązków

Miło nam poinformować, że adw. Anna Ratajczak została likwidatorem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Matyaszczyka i w ramach przyjętego podziału obowiązków przejmie wspólnie z r. pr. Magdaleną Kurzawską liczne procesy i postępowania do ich zakończenia. Nie będzie to łatwa misja. Traktujemy to  jako wyraz zaufania do kompetencji zespołu prawnego Legeon i potencjału jaki on oferuje.

By |2021-04-11T19:05:11+00:00lipiec 11, 2020|Organizacyjne|

Integracyjny spływ kajakowy

Nie samą pracą człowiek żyje... Z inicjatywy członków zespołu prawnego Legeon zorganizowany został integracyjny spływ kajakowy dla środowiska prawniczego, w szczególności adwokackiego w terenu Wielkopolski. Spływ miał charakter amatorski na malowniczej i spokojnej rzece Piława. Miło wspomnieć wspólne ogniska, biwaki z noclegiem w namiotach i dobrą zabawę. Mamy nadzieję na powstanie nowej świeckiej tradycji w tym zakresie :)

By |2021-04-11T19:00:59+00:00czerwiec 11, 2020|Organizacyjne|

Profesjonalne mediacje w Legeon

Z przyjemnością informujemy, że adw. Tomasz Kirstajn przeszedł pomyślnie szkolenie i uzyskał tytuł mediatora. Szkolenie było realizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Uzyskanie tytułu mediatora pozwala mec. Kirstajnowi na prowadzenie mediacji ad hoc w sporach cywilnych i gospodarczych.  

By |2021-04-11T18:56:36+00:00kwiecień 11, 2020|Organizacyjne|

Ratujemy biznesy w czasie epidemii

Uprzejmie informujemy, że pomimo zmian i trudności wynikających ze stanu epidemii prawnicy zespołu Legeon pracują nieprzerwanie. Mając na uwadze dbałość o zdrowie Klientów ograniczono do niezbędnego minimum kontakty bezpośrednie, ale praca jest wykonywana zdalnie. Jesteśmy dla Państwa dostępni on-line i telefonicznie. Obrót przesyłek pocztowych jest utrzymany. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kontakt zdalny  za pośrednictwem internetowej platformy wprowadziliśmy możliwość kontaktu zdalnego w formie telekonferencji. Umożliwia to odbywanie zaplanowanych, półgodzinnych konsultacji.  Usługa ta wymaga instalacji w Państwa komputerach jakiegokolwiek oprogramowania, a transmisja danych nie pociąga za sobą kosztów. Naszym Klientom zapewniamy dostęp do bezpłatnej subskrypcji alertu prawnego, w którym na bieżąco przesyłamy kluczowe informacje [...]

By |2020-03-31T09:40:59+00:00marzec 31, 2020|Bez kategorii|