LEGEon

About LEGEon

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far LEGEon has created 6 blog entries.

Mediacje w Legeon

Alternatywna możliwość rozwiązania sporu w postaci mediacji staje się coraz bardziej popularna. W ostatnim czasie kilka sporów o łącznej wartości prawie 2 mln zł zostało rozstrzygniętych właśnie w ten sposób z udziałem prawników z zespołu Legeon. Przy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń strony sporów zyskały pewność prawną i swobodę dalszego działania w sferze gospodarczej. Co istotne, realne ukierunkowanie w stronę polubownego załatwiania sporów zaowocowało mediacją, w której na mediatora ad hoc wybrano mec. Tomasza Kirstajn. Stosowne przygotowanie merytoryczne oraz kompetencje miękkie po temu posiada również mec. Magdalena Kurzawska. Członkowie zespołu Legeon posiadają zatem predyspozycje i doświadczenie, aby uczestniczyć w mediacjach nie tylko [...]

By |2019-01-11T10:16:23+00:00Styczeń 7, 2019|Organizacyjne|

Mec. Tomasz Kirstajn przewodniczącym składu orzekającego w sporze arbitrażowym

Z przyjemnością informujemy, że mec. Tomaszowi Kirstajn powierzono funkcję przewodniczącego składu orzekającego w kolejnym międzynarodowym sporze gospodarczym prowadzonym w Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych w Poznaniu. Przedmiotem procesu jest spór o zapłatę prowadzony przez białoruskiego dostawcę z polskim odbiorcą. Postępowanie częściowo prowadzone jest w języku rosyjskim.

By |2019-01-11T09:51:18+00:00Październik 15, 2018|Organizacyjne|

mec. Tomasz Kirstajn został wybrany na arbitra w międzynarodowym sporze gospodarczym

Z przyjemnością informujemy, że mec. Tomasz Kirstajn został wybrany na arbitra w międzynarodowym sporze gospodarczym prowadzonym w Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych w Poznaniu. Przedmiotem procesu jest spór o zapłatę prowadzony przez polskiego eksportera urządzeń gospodarstwa domowego z kontrahentem zza wschodniej granicy. […]

By |2019-01-09T09:49:09+00:00Wrzesień 15, 2018|Organizacyjne|

Uzyskaliśmy Certyfikat Członkostwa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie

Z przyjemnością informujemy, że Legeon Adwokacka Kancelaria Prawa Gospodarczego uzyskała Certyfikat Członkostwa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. Cieszy fakt, że znajdujemy się w gronie wiodących firm regionu. Z otwartością podchodzimy do szeregu projektów inicjatyw, jakie są możliwe dzięki aktywnemu członkostwu.

By |2019-01-09T09:51:25+00:00Lipiec 1, 2018|Organizacyjne|

Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR

Pogłębiając wiedzę i nawiązując nowe kontakty w świecie arbitrażu i mediacji adw. Tomasz Kirstajn wraz z dyr. RIPH w Lesznie – Beatą Kawęcką – uczestniczyli w Nowym Tomyślu w konferencji pt.: „Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR”. W wydarzeniu udział wzięli uznani teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy (Rosja, Ukraina, Azerbejdżan, Niemcy, Gruzja i inne). Informacje pozyskane dzięki uczestnictwu w konferencji z pewnością będą pomocne przy tworzeniu Ośrodka Mediacji przy RIPH adresowanego do przedsiębiorców. […]

By |2019-01-09T09:50:22+00:00Czerwiec 15, 2018|Organizacyjne|