Mec. Magdalena Kurzawska w imieniu kredytobiorców staje do walki z bankami. Przedmiotem sporów będą kredyty walutowe rozliczane głównie we frankach szwajcarskich zawierane na przestrzeni ostatnich wielu lat. Każda umowa analizowana jest indywidualnie z profesjonalnym wsparciem obrachunkowym, które pozwala na wybór najdogodniejszej opcji prawnej dla Klienta.