Oferujemy:

  • Tworzenie prawno-organizacyjnych ram efektywnego zatrudnienia,

  • Legalizację pobytu i pracy cudzoziemców,

  • Porady i opinie prawne,

  • Pomoc w procesach negocjacyjnych,

  • Sporządzanie umów, ugód i pism,

  • Reprezentację w sporach sądowych po stronie pracodawcy jak i pracownika.

Uwarunkowania gospodarki rynkowej powodują, że relacja pracodawca – pracownik staje się kluczowa. Dynamika procesów gospodarczych wymaga od przedsiębiorców stałej adaptacji, co winno znaleźć odbicie w rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych każdej firmy. Posiadając kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z zarządami i działami kadr dużych podmiotów, służymy radą wykraczającą poza powszechnie przyjęty standard pomocy prawnej.

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY