Oferujemy:

  • Analizy ryzyka prawnego planowanych przedsięwzięć,

  • Porady i opinie prawne,

  • Obronę w sprawach karnych oraz karno-skarbowych,

  • Ochronę praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Prawne realia prowadzenia biznesu w Polsce są złożone i wiążą się z ryzykiem, które obciąża przede wszystkim kadrę zarządzającą. Spotykamy się z sytuacjami, gdy decyzje gospodarcze – wydawałoby się w pełni uzasadnione – są przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Świadcząc pomoc prawną, staramy się chronić przedsiębiorców przed instrumentalnym traktowaniem prawa karnego. Gdy zaś są pokrzywdzeni przestępstwem, uruchamiamy ich uprawnienia celem ochrony dobrego imienia i majątku.

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY