CEO LEGEON TOMASZ KIRSTAJN

Tomasz Kirstajn

CEO Legeon / Adwokat

Specjalizacja

  • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

  • Prawo gospodarcze

  • Procesy sądowe

  • Szkolenia i projekty edukacyjne

  • Negocjacje i mediacja

Kontakt

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2006 roku.
Aplikację adwokacką ukończył z wyróżnieniem.
Na UAM w Poznaniu ukończył również stosunki międzynarodowe ze specjalizacją wschodoznawstwo.

Doświadczenie

Adw. Tomasz Kirstajn legitymuje się kilkunastoletnią praktyką w obsłudze prawnej Klienta korporacyjnego i indywidualnego. W latach 2010-2018 wspólnik w Adwokackiej Spółce Partnerskiej Malczewski Stoczczak Matyaszczyk w Lesznie. Kierując tam wieloosobowym zespołem, prowadził kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw z branży przemysłowej, budowlanej i spożywczej. Obecnie obok wsparcia prawnego podmiotom z rodzimym kapitałem służy pomocą spółkom z wkładem francuskim, niemieckim, skandynawskim, czeskim i arabskim. Swoje zainteresowania skupia na zagadnieniach z zakresu prawa handlowego i spółek, umów oraz prawnej strony procesów optymalizacyjnych usprawniających działania przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy. W zakresie spraw gospodarczych reprezentował dotąd Klientów w kilkuset postępowaniach przed sądami gospodarczymi, organami administracji i sądami administracyjnymi. Doradza również w sporach międzynarodowych. W sferze jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu (w tym wewnętrznego), co pozwala na ścisłą współpracę z zarządami oraz działami kadr i handlu obsługiwanych podmiotów.

Audytor i autor dokumentacji wymaganej przez RODO. Zajmuje się wdrażaniem systemów prawnych ochrony danych osobowych tworzonych pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.

W negocjacjach i sporach – tam, gdzie to możliwe i uzasadnione – stawia na koncyliację i wypracowanie racjonalnego porozumienia. Umożliwia to stronom podtrzymanie gospodarczych więzi mimo chwilowego kryzysu. Znakomita większość prowadzonych przez mecenasa postępowań sądowych kończy się ugodami. Pozwala to Klientom na znaczącą oszczędność czasu i pieniędzy – dzięki temu mogą skupić się na swoim biznesie, a nie na absorbujących postępowaniach.

Mecenas Tomasz Kirstajn jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych w Poznaniu (przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej). Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i samorządów oraz w instytucjach otoczenia biznesu. Był prelegentem na wielu konferencjach z zakresu prawa, w tym międzynarodowych.

Członek europejskiej sieci adwokatów Euromed Avocats. Współpracownik francuskiej grupy prawników Lex In IT. Uczestnik projektów naukowych w UE z zakresu prawnoporównawczego. Członek Komisji ds. zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Członek Prezydium RIPH w Lesznie, powołany na pełnomocnika ds. Ośrodka Mediacji przy RIPH.

Świetny mówca – nagradzany na wielu konkursach krasomówczych, w tym organizowanych przez Adwokaturę Polską. Laureat konkursu Procter&Gamble dla najlepszego absolwenta uniwersytetu w Polsce.

Pracuje w języku angielskim i francuskim. W podstawowym zakresie komunikuje się także w języku rosyjskim.

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY