Oferujemy:

  • Pomoc prawną w utrzymaniu ładu korporacyjnego,

  • Porady i opinie prawne,

  • Prawne zabezpieczenie procesów negocjacyjnych,

  • Sporządzanie umów, ugód i pism,

  • Reprezentację w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych,

  • Pomoc przy projektach optymalizacyjnych,

  • Wsparcie prawne procesów inwestycyjnych,

  • Szkolenia dla kadry zarządzającej i personelu niższego szczebla.

Wiemy, jak cenny dla korporacji z kapitałem zagranicznym jest jej dorobek organizacyjny wynikający z przyjętej kultury pracy. Szanujemy odmienności w modelach zarządzania, adaptując się do wewnętrznych norm przedsiębiorstwa. Świadcząc pomoc prawną dla korporacji, akcent kładziemy na pracę zespołową z wiodącym liderem. Umożliwia to szersze spojrzenie na problem prawny, ale nie rozmywa odpowiedzialności za decyzje i pozwala na szybką reaktywność. Przy analizie prawnej – jeżeli wymaga tego dane zagadnienie – rekomendacjom towarzyszy kalkulacja ryzyk i kosztów. Współpracując z certyfikowanymi prawnikami z innych miast i krajów, gwarantujemy wsparcie prawne niezależnie od jakichkolwiek granic. Dzięki oferowanej elastyczności posiadamy już wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek z kapitałem zagranicznym, w tym w szczególności skandynawskim, francuskim, amerykańskim, niemieckim oraz arabskim.

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY