Oferujemy:

  • Audyty RODO

  • Tworzenie dokumentacji spełniającej wymagania RODO

  • Wdrażanie procedur bezpieczeństwa

  • Szkolenia i warsztaty RODO

  • Bieżące konsultacje prawne

  • Stałą opiekę prawną w zakresie praktycznych aspektów ochrony danych osobowych

Jesteśmy świadomi, że adekwatna ochrona danych osobowych – zwłaszcza w kontekście wyzwań stawianych przez RODO – jest dla przedsiębiorców nie lada wyzwaniem. Mnogość spotykanych rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz brak jednolitych wytycznych organów administracji sprzyja poczuciu chaosu i zagubienia. W oparciu o posiadane doświadczenie wypracowaliśmy własny model tworzenia prawnych ram należytej ochrony danych osobowych. Proponowane rozwiązania zawsze odpowiadają uprzednio zdefiniowanym, indywidualnym potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa. Proponowane rozwiązania cechuje elastyczność, stąd mamy za sobą udane wdrożenia tak w korporacjach z udziałem kapitału zagranicznego, jak i mniejszych podmiotach sektora MŚP.

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY