Na prośbę Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Pana Wojciecha Kruka – oraz adw. Wojciecha Celichowskiego, w dniu 23.02.2021 r. odbyło się spotkanie, na którym omówione zostały szczegóły powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego (WSA). W spotkaniu uczestniczyli Prezesi izb oraz prawnicy związani z Izbami:

– Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie
– Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski
– Konińską Izbą Gospodarczą
– Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji
– WIPH Oddział Gniezno

Zainteresowani wypracowali tekst porozumienia stanowiącego podwaliny pod nowy sąd arbitrażowy przeznaczony dla przedsiębiorców. W przyszłości na bazie tej struktury ma być uruchomiony sąd on-line. Z ramienia Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie w spotkaniu udział wzięli jej prezes – Tomasz Łasowski oraz mec. Tomasz Kirstajn.