Z przyjemnością informujemy, że adw. Anna Ratajczak pracując wespół z adw. Tomaszem Kirstajnem doprowadziła do zawarcia ugody w sporze między wspólnikami spółki jawnej o szacunkowej wartości 24 mln zł. W wyniku mediacji sądowej w procesie o przejęcie przedsiębiorstwa spółki jawnej udało się wypracować rozwiązania, które jednej ze stron przyniosą oczekiwane rozliczenie jednemu ze wspólników, a przedsiębiorstwo przetrwa bez dalszych perturbacji. Rundy negocjacyjne były niezwykle trudne, obfitowały w zwroty akcji i wymagały szybkich analiz oraz zdecydowanych decyzji. Ostatnie ze spotkań – trwające ponad 16 godzin – przyniosło jednak oczekiwany efekt.