Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Prezydium Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie adw. Tomasz Kirstajn został powołany na stanowisko prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu Oddział w Lesznie. Będzie zobowiązany do koordynacji orzeczniczej sądu na terenie południowej Wielkopolski. Uruchomienie sądu umożliwi rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami w trybie procesowym w Lesznie – szybciej, taniej aniżeli w sądzie państwowym, lecz w pełni profesjonalnie. Wyroki lub ugody zawierane przed sądem będą podlegać egzekucji podobnie jak wyrok sądu państwowego.

Przypomnijmy nadto, że mec. Kirstajn był inicjatorem utworzenia ośrodka mediacji dla przedsiębiorców przy RIPH w Lesznie. Ośrodek ten działa i regularnie odbywają się w nim rundy negocjacyjne, a zawarte ugody liczy się już w dziesiątkach.