Konferencja „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”.

/Konferencja „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”.

Konferencja „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”.

2019-01-09T09:52:01+00:00

W związku z faktem, że w ramach uruchamianego Ośrodka Mediacji przy RIPH jest również miejsce do rozstrzygania sporów pracowniczych, nie mogło nas zabraknąć na konferencji „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”.

Wydarzenie odbyło się w Poznaniu i było zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Wśród najważniejszych tez z odnotowanych wystąpień należy odnotować, że zapis na sąd polubowny w zakresie prawa pracy możliwy jest tylko po powstaniu sporu. Z drugiej strony umowa o mediację w sporach pracowniczych może być zawarta w każdym momencie – również w umowie o pracę. Niestety propagowaniu idei mediacji przeszkadza brak możliwości uwzględnienia porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w przestrzeni przepisów o ubezpieczeniu społecznym czy postępowaniach podatkowych.