Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR

/Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR

Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR

2019-01-09T09:50:22+00:00

Pogłębiając wiedzę i nawiązując nowe kontakty w świecie arbitrażu i mediacji adw. Tomasz Kirstajn wraz z dyr. RIPH w Lesznie – Beatą Kawęcką – uczestniczyli w Nowym Tomyślu w konferencji pt.: „Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR”. W wydarzeniu udział wzięli uznani teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy (Rosja, Ukraina, Azerbejdżan, Niemcy, Gruzja i inne). Informacje pozyskane dzięki uczestnictwu w konferencji z pewnością będą pomocne przy tworzeniu Ośrodka Mediacji przy RIPH adresowanego do przedsiębiorców.

Szereg konferencyjnych wystąpień cechował się ciekawym ujęciem tematu oraz praktycznym podejściem do arbitrażu i mediacji. Odnotowano m.in. problem braku korelacji intencji ustawodawcy wprowadzającego postępowania mediacyjne z zapisami ustaw o dyscyplinie budżetowej, co skutkuje słabym bodźcem do mediacji ze strony organów administracji publicznej. Omówiono klauzule patologiczne i praktyki rynkowe narzucania wzorców umownych, które narażają na ryzyko obstrukcji przy arbitrażu.