O KANCELARII

O KANCELARII
O KANCELARII2018-10-25T21:03:26+00:00

Adwokacka Kancelaria Prawa Gospodarczego Legeon powstała w 2018 r., rodząc się z kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego jej założyciela – adwokata Tomasza Kirstajna.

Wieloletnie świadczenie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym z różnych branż produkcyjnych i usługowych pozwoliło członkom zespołu Legeon zdobyć wiedzę o tym, jak otoczenie prawne wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Pracując tak z zarządami wiodących w regionie spółek, jak i z przedsiębiorcami sektora MŚP, mamy świadomość, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo prawneszybkie dostosowywanie się do zmian istotnych z punktu widzenia ich strategii działania. Dlatego też – oprócz wysokiego standardu merytorycznego – cechuje nas zrozumienie istoty działalności biznesowej każdego Klienta, co pozwala na lepsze zaspokajanie jego potrzeb. Doradzając przedsiębiorcom w sytuacjach kryzysowych i sporach – tam, gdzie to możliwe i uzasadnione – kładziemy nacisk na koncyliację i wypracowanie racjonalnego porozumienia umożliwiającego stronom pogłębienie a nie przerwanie gospodarczych więzi. Dlatego dostarczamy efektywne rozwiązania prawne, które pozwalają naszym Klientom odnosić sukcesy i dobrze prosperować.

Angażujemy się w prowadzone przez nas sprawy i często wychodzimy poza utarte schematy działań. Nacisk kładziemy na silną relację opartą za zaufaniu. Standardem w Legeon jest szybka reakcja i terminowość.

To, co nas wyróżnia, to wielowektorowość współpracy w ramach jednej kancelarii: doradzamy i szkolimy, negocjujemy i reprezentujemy w sporach, kreujemy ład korporacyjny i przekształcamy formy prowadzenia biznesu w bardziej zaawansowane. Kooperacja z instytucjami otoczenia biznesu pozwala na dodatkowe wsparcie przedsiębiorstw naszych Klientów.

Misją Legeon jako kancelarii adwokackiej jest dostarczanie Klientom biznesowym efektywnych rozwiązań prawnych, z zachowaniem profesjonalnych, najwyższych standardów dla danej branży.

Celem Legeon jako kancelarii adwokackiej jest świadczyć stałą pomoc prawną i biznesową Klientom, aby ich przedsiębiorstwa prosperowały lepiej.

WARTOŚCI, KTÓRE WYZNACZAJĄ KIERUNEK NASZYCH DZIAŁAŃ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wiemy, że każda powierzona nam czynność opiera się na zaufaniu, jakim nas obdarzono. Czujemy się wobec tego odpowiedzialni za to, co robimy i w jakim kierunku prowadzimy sprawy naszych Klientów. Wyznacznikiem działań – przy zachowaniu pełnej poufności – jest zawsze rzetelność i uczciwość oraz respektowanie standardów etycznych zawodu adwokata i radcy prawnego. Szanujemy przy tym wybory naszych Klientów, dostarczając im zawsze wiarygodną informację o potencjalnych korzyściach i ewentualnych ryzykach.

WIEDZA I KOMPETENCJE

Otoczenie prawne, jak i sam biznes, zmieniają się obecnie w niezwykle szybkim tempie. Staramy się zatem stale podnosić naszą wiedzę i kompetencje z różnych sfer, aby móc skutecznie odpowiedzieć na wyzwania każdego dnia. Każdy członek kancelaryjnego zespołu obrał specjalizację zgodną z jego preferencjami. To gwarantuje profesjonalizm i skuteczność działań.

RELACJE

Jesteśmy przekonani, że owocną współpracę z Klientem gwarantuje dobra z nim relacja. Dlatego wiele wysiłku wkładamy w nawiązywanie oraz rozwijanie wzajemnych kontaktów. Dużą wagę przywiązujemy do szybkiej i skutecznej komunikacji, stosując przy tym nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Jesteśmy też zdania, że nawet najlepszy indywidualista osiągnie jeszcze więcej, gdy oprze się na działaniu w zespole. W ramach kancelarii – szanując indywidualność każdego z nas – współpracujemy ze sobą, dzieląc się wiedzą oraz doświadczeniem i oferując sobie wzajemne wsparcie.

PROAKTYWNOŚĆ W DZIAŁANIU

Dzięki wiedzy, relacji oraz znajomości każdego z Klientów, zawsze staramy się przewidywać potencjalne problemy przed ich pojawieniem się.
Takie podejście pozwala na racjonalizację działań gospodarczych i ochronę przed ryzykami, a w długoterminowej perspektywie generuje oszczędności
i zapobiega stratom. Korzystamy przy tym z nowych technologii celem szybkiej reakcji i zachowania dyspozycyjności.

DBAŁOŚĆ O OTOCZENIE

Dbamy o społeczność lokalną: w miarę naszych możliwości reagujemy i zaspokajamy jej potrzeby przez dostarczanie odpowiedniego wsparcia. Angażujemy się w inicjatywy pro bono oraz projekty edukacyjne (w tym dla dzieci i młodzieży), prezentując pryncypialne stanowisko w zakresie przestrzegania prawa i wartości etycznych. Swoją aktywnością przyczyniamy się do umacniania poszanowania własności i zasad gospodarki rynkowej poprzez właściwe stosowanie i doskonalenie prawa.

PARTNERZY

– ZAWSZE NA PRAWIE

NASZ ZESPÓŁ
NASI PARTNERZY